Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
09.00 - 10.00 Lungetræning
09.30 - 11.00

Hjertemotion
10.00 - 11.00
SeniorFitt
09.30 - 12.00
Yoga - Motion
09.00 - 10.30
Sonja Bomberg
PowerSpin
09.00 - 10.00

SeniorFitt
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Danca latina
14.00 - 15.00
Alicia Jensen
15.00 - 16.00 BALSAM
15.00 - 18.00

BALSAM
15.00 - 18.00

Yoga - Træning
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PowerSpin
17.30 - 19.00
PowerSpin
17.30 - 19.00

Esport - CS:GO - Trinity
18.00 - 20.00
Henrik Berthelsen
Yoga - Motion
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
18.00 - 19.00 PowerFITT
18.30 - 20.00
Philip Bomberg

Esport - CS:GO - SharpShooterZ
18.30 - 20.30
Tobias Mikkelsen
Alexander Sandager
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
09.00 - 10.00 Lungetræning
09.30 - 11.00

Hjertemotion
10.00 - 11.00
SeniorFitt
09.30 - 12.00
Yoga - Motion
09.00 - 10.30
Sonja Bomberg
PowerSpin
09.00 - 10.00

SeniorFitt
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Dart
14.00 - 15.00
Danca latina
14.00 - 15.00
Alicia Jensen
15.00 - 16.00 BALSAM
15.00 - 18.00

BALSAM
15.00 - 18.00

Yoga - Træning
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PowerSpin
17.30 - 19.00
PowerSpin
17.30 - 19.00

Esport - CS:GO - Trinity
18.00 - 20.00
Henrik Berthelsen
Yoga - Motion
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
18.00 - 19.00 PowerFITT
18.30 - 20.00
Philip Bomberg

Esport - CS:GO - SharpShooterZ
18.30 - 20.30
Tobias Mikkelsen
Alexander Sandager
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18.00 - 19.00 Esport - CS:GO - SharpShooterZ
18.30 - 20.30
Tobias Mikkelsen
Alexander Sandager
Esport - CS:GO - Trinity
18.00 - 20.00
Henrik Berthelsen
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Tirsdag

Onsdag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
09.00 - 10.00 Lungetræning
09.30 - 11.00

Hjertemotion
10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BALSAM
15.00 - 18.00

BALSAM
15.00 - 18.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Mandag

Torsdag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
09.00 - 10.00 SeniorFitt
09.30 - 12.00
Yoga - Motion
09.00 - 10.30
Sonja Bomberg
PowerSpin
09.00 - 10.00

SeniorFitt
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Danca latina
14.00 - 15.00
Alicia Jensen
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PowerSpin
17.30 - 19.00
PowerSpin
17.30 - 19.00
Yoga - Træning
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
Yoga - Motion
17.00 - 18.00
Sonja Bomberg
18.00 - 19.00 PowerFITT
18.30 - 20.00
Philip Bomberg
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag