Der er rigtig mange tiltag, der skal hjælpe seniorer anno 2017 i gang med aktiviteter. Mange er sæsonbestemte, andre er med meget snævre udfoldelser, der ikke opfylder forventningerne hos 60+ . Det kan være sociale fællesskaber, der skal plejes, tilknytning til sportsgrene, der ikke tager hensyn til tid, rum og kunnen. Derfor samler vi nu en række senior aktiviteter, der med Træningscenter T17, som udgangspunkt, tilbyder den enkelte en relateret træning og flere sports og kulturoplevelser at vælge mellem. sommer og vinter, ude og inde.

SPORT FOR ALLE
Ringsted Seniorsport er en flergrenet forening, der igen er en del af Ringsted Sport og medlem af DGI.
Foreningens formål er at skabe livskvalitet gennem fysisk træning, socialt samvær og kulturel udfoldelse.
Aktiviteterne er på flere adresse og deles med både interne foreningsaktiviteter og samarbejdspartnere.

Der er lagt vægt på, at alle skal være velkomne og at der er et udbud af aktiviteter, der kan tilfredsstille krav om tid, tilgang og mange forskelligartede interesser.Langt de fleste valgmuligheder til seniorer er dagtilbud fra kl. 9.00 til 15.30. Tilbud, hvor man kan vælge flere sportsgrene og en holdtid i træningscenteret for samme lave grundkontingent. (dog ekstrabetaling ved enkelte aktiviteter).

I træningscenteret arbejdes med muskelstyrke, udholdenhed, kondition, stabilitet, koordination, balance og reaktionsevne.I salene er et bredt motionstilbud til alle selvhjulpne 60+. Fra danseinspireret aktiviteter til yoga, Fra styrketræning og løbebånd til stolegymnastik. Fra selvforsvar til bowls.I maskinrummet er der fokus på hensyn og behov for seniorer både kvinder og mænd.I de sociale rum er der plads til samvær, undervisning, kulturelle aktiviteter og bare hygge.

Alle ledere og instruktører er frivillige. Ved specialtræning arbejdes sammen med de professionelle instruktører fra SPORTSINITIATIVET Ringsted og DGI. Det er aldrig for sent at begynde at træne og leve et mere aktivt liv.

Grundtræningen er tilpasset aktivitet, alder og formåen.Der trænes både inde og ude og der søges en blanding af fællesskab i udøvelse og oplevelse. Af sport og kulturtilbud, der kan bruges af hele familien også på fridage.

SPORT FOR ALVOR
Ingen sport uden element af konkurrence. Derfor er der også taget hensyn til, at man kan træne målrettet.En dedikeret træning og udstyr, -der med rimelighed opfylderønsker fra konkurrenceudøvere, – er sammen med rum til coaching ogundervisning med til atunderstøtte den intensive tilgang til sport.

SPORT FOR LIVET
Her er sigtetsundhed og trivsel.Det er forebyggelse, genoptræning og vedligehold, der er i fokus.

Hverdagsbrugeren , der er selvhjulpen, men har kronisk problemer med led og gigt, puls og åndedræt, diabetes eller rygproblemer Det kan være idrætsskaden, der er vedvarende eller seniorer, der skal holdes i gang fysisk, mentalt og mulighed for at skabe nye relationer efter arbejdslivet.Det bliver sociale fællesskaber, der mødes til aktivt samvær.Med sundhed og trivsel åbnes der opfor at dyrke sin passionssportog træne hos Ringsted Seniorsport.

Koncepter
Træningskoncepter udarbejdes af SPORTSINITIATIVET, i samarbejde med DGI og partnere.