Medlemsbetingelser i H/F Ringsted Sport

Det skal være nemt at blive og være medlem og kunne deltage i de mange aktiviteter, der er en del af Ringsted Sport .

Oplysninger

Ansøg om medlemskab ved at udfylde online tilmelding. (Eller hent tilmeldingsblanketten og aflever denne på kontoret Haslevvej 11, 4100 Ringsted). Du vil herefter modtage besked om medlemskort via mail og blive informeret om tider og adgang, om hold og idrætter.

Vi tilbyder kun helårs eller sæsonkontingent af hensyn til vores administration. En sæson skal være mindst 3 måneder for hold og idræt.  Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved sæsonudløb. Et års medlemskab kan kun opsiges ved den 1. årige periodes udløb.

Du skal være min. 15 år for at deltage i FRI træning i Træningscenteret (T20)
Du skal være Pensionist/med Pensionskort eller Senior (+60 år) for at deltage i DAGTRÆNING.
Medlemskabet er momsfrit

Ved medlemskab gælder følgende betingelse:

Medlemskab
Dit medlemskab er personligt og kan ikke overdrages, deles med eller benyttes af andre.
Sker der ændringer i persondate som f.eks navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller bankoplysninger bedes du venligst redigere dit medlemskab på hjemmesiden eller oplyse om ændringerne i kontortiden hos Ringsted Sport. 

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Medlemskabet er løbende og der vil blive sendt opkrævning for videre medlemskab såfremt dette ikke opsiges ved udløb.

Ringsted Sport kan bede om billedlegitimation eller tage foto af dig, som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. (jf. foreningens privatlivspolitik)

Medlemskort

Medlemskort/brikken medbringes og benyttes til at få adgang til T20 efter oplysninger om aktiviteter på din tilmelding.  Kortet koster 100 kr. Er dog gratis ved helårsbetaling
Bliver dit medlemskort/brik væk eller beskadiget meddeles dette til Ringsted Sport, som udsteder et nyt mod gebyr p.t kr. 50,00.

For at komme ind, skal man registrere sig ved at køre sit medlemskort igennem kortlæseren ved indgangsdøren. Dette gælder ALLE, også selvom man kommer flere på samme tid. Kortet er personligt. Ved misbrug vil kortet blive spærret. HUSK, at der er video overvågning, og at der gennemføres stikprøvekontrol af medlemskab.

Betaling
Ved oprettelses af medlemskab for 12 måneder eller sæsonmedlemskab for deltagelse på hold skal du betale for hele aftaleperioden. Mindste sæson for hold er 3 måneder.  Tilbud og arrangementer med betaling, betales særskilt.


Ved for sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte sendes en betalingspåmindelse til dig. Hvis du efter betalingspåmindelse ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato spærres dit medlemskort til restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Ringsted Sport. 

Samtykke
Du giver, ved oprettelse af medlemskab, samtykke til at Ringsted Sport må opbevare dine stamoplysninger samt kontakte dig telefonisk. Løbende at sende dig relevante nyheder/information pr email og SMS. Du kan opdatere dine oplysninger og din kontakt med Ringsted Sport under ’profil*

Desuden gives samtykke, ved tilmelding og ønske om delt betaling af årskontingent, til oprettelse af automatisk kortbetaling/via betalingsservice. Det vi sige at det årlige kontingent trækkes automatisk fra dit betalingskort/via betalingsservice efter aftale om kvart- halvårlig eller som månedlig betaling. Der opkræves altid mindst 3 måneders kontingent ved oprettelse.


Ved oprettelse af et medlemskab i Ringsted Sport/kortbetaling/PBS er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Et medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel og delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.    

Opsigelse
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af H/F Ringsted Sport på vores hjemmeside. Dog får man ikke refunderet forudbetalt kontingent. 1-årige medlemskaber kan kun opsiges ved den 1-årige periodes udløb.

Ændringer i priser og medlemsvilkår
Ringsted Sport forbeholder sig ret til prisændringer og tilretning af vilkår.Misligholdelse af medlemsskab
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af gældende Husregler samt henvisninger fra personalet/instruktørerne.  Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemsskabet. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer medlemmer eller Ringsted Sport’s ansatte/frivillige medarbejdere, kan Ringsted Sport uden varsel bortvise medlemmet. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks doping eller udlån af medlemskort.
(jvf. Vedtægterne)

Træning og ophold i centret

For Træningscenter (T20)
Dit medlemskab vil først træde i kraft når du har modtaget din introtime og betalingen vil ske fra den dag. Betalingsperioden er årlig og går fra indmeldelsesdato og et år frem. Betaling refunderes ikke ved udmeldelse. 
Når du har tilmeldt dig et medlemskab modtager du en velkomstmail, med link til kontingentbetaling, bookingkalenderen og dit medlemsnummer, der skal bruges ved afhentning i receptionen af adgangskort/brik.


Ringsted Sport er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centeret skal registrere sit kort i adgangskontrollen ved indgangen. Børn ifølge med voksne må opholde sig roligt i tilstødende fællesområde.
Se endvidere de gældende Husregler

Ændringer i hold m.v.
H/F Ringsted Sport forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold.

Helbredstilstand og personskade
Al træning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter.  Ringsted Sport tager ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.


Værdigenstande
Ringsted Sport bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

Afbud til holdtræning
Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske efter de på holdet fastsatte afbudsfrister. Husk også at slette dig på evt. ventelister, hvis du ikke længere ønsker at deltage i aktiviteten. Afmelding til holdtræning kan ske via bookingsystemet på hjemmesiden eller via appen. Instruktøren registrerer fremmødte på holdet.  (Disse opbevares unde lås)

Anti Doping Danmark

Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg I foreningen

Hvad skal jeg vide om ubemandet center

I Ringsted sport Træningscenter har vi åbent hverdage kl. 7 til 22.  Lørdag og søndag fra kl. 8.00 til 16.00 

Instruktørerne arbejder frivilligt og deraf er der tidspunkter hvor centeret er ubemandet.  Du har altid adgang til centeret ved at bruge dit medlemskort. Uden for åbning er centeret aflåst med video overvågning og tyverialarm. 

Ved lukketid er det VIGTIGT at man forlader centeret INDEN alarmen igen automatisk aktiveres. Udløses alarmen, betales vagtselskabets gebyr på 1600 kr. af det medlem, som ikke i tide forlod centeret.

Vi har stadig brug for at ALLE vil passe godt på vores center. Maskinerne skal selvfølgelig tørres af efter brug og skraldespandene skal benyttes. Løse vægte osv. skal lægges på plads efter endt træning, og man forlader centeret i samme gode stand som man selv ønsker at finde det i. Det er IKKE tilladt at træne med bar overkrop af hensyn til de andre i centret.

Ver 02.20 mlb