I samarbejde med Ringsted Kommune forsøger vi at åbne for kombinationer af idrætsaktiviteter og naturtræning i det bynære rum. Faciliteten skal være til foreningsmæssigt brug og med inddragelse af ikke organiserede brugere. Det oplagte valg og et særdeles velegnet område for GRØN SPORT er på den gamle Kaserne grund og her har Ringsted Sport indgået en 5 årig dispositionsaftale med Ringsted Kommune.

Placering: Batteriet 1. Den grønne kile fra parkeringspladsen ved Kaserne Park Alle til motorvejen.

Baggrund for udvikling

Der er i området åbnet mange muligheder i Ringsted Kommunes Helhedsplan for Kaserne Park. Oplægget sikre gå og løberuter. Et etableret træningsområde og mulighed for anlæggelse af cykel spor. Den grønne kile er velegnet til ”startområde” for cykel og løberuter. Der vil senere være mulighed for en etableret parkeringsplads på nordsiden af Kaserne Park Alle, når påbegyndt anlægsarbejde i Ringsted by er færdigt.

Vi ser Grøn Sport aktiviteter i området, som et stort fremskridt for udendørs sport, kultur og sundhedsaktiviteter
 1. Samlingspunkt for flere idrætter og foreninger til sommeridræt og CombiSport.
 2. Tilbud om arrangementer til uorganiserede brugere og gæster.
 3. Sundhedsidræt
 4. Som læringshotspot for Den Åbne Udeskole.
 5. For sportsarrangementer, mesterskaber og sommeraktiviteter for familier.

 6. Aktive baner: Op til 100 meter bue baner, forhindringsbane, øvebane for MTB, 3,6 km ny MTB bane, biatlon bane med kombination af skydning, løb og cykling på stier og spor. Orienteringsbane og naturbane. Træningsredskaber. Handle- og motionsbane for hold og areal til opvarmning og udstrækning. 
Arealer, der er velegnet til aktiviteter, som krolf og andre ”spil”.
 7. Udnytte det unikke fællesareal, der både kan tilgodese Ringsted by og Benløse området med en let og sikker adgang med cykelbro over motorvejen.

Grøn Sport/ Ringsted Sport – Udendørs sport ”Ved Volden”

Hold under Grøn Sport – vi taler om placering og opsætning
 • Naturtræning – Sundhedsidræt

 • PowerFUTT -Funktionel træning
 • 
SeniorFUTT

Combisport:


 • GoRun
 • GoWalk &Talk
 • 
GoBike
MTB

Orientering
Biatlon

Foreningen Ullr Hird . Vikingekampgruppe

Vel mødt – mandag, tirsdag og torsdag.