Grønt lys for Grøn Sport

Der stod de alle og så så tynget ud og Mette fortalte os på TV:”I må gerne – Grøn Sport, udendørs med afstand. Vi tager dem på ordet. Heldigvis har vi arbejdet, som nogle små heste i længere tid for at være forberedt på det store løb. Der er kørt lastvogne og trailere med materialer